Welkom op de website van

Richard Wannée

 

 

 

 

Ik mag mijn bijdrage leveren aan dit gezamenlijke mega kunstwerk.

Op 19 juli 2018 schilder ik mijn paneel mijn kunstwerk . 

Iedereen is hierbij van harte welkom ! 

 

 

 

 

In verband met de behaalde   PUBLIEKSPRIJS  van MOOI ENSCHEDE 2016   mag ik deelnemen aan de NATIONALE KUNSTDAGEN ,

gehouden op zaterdag en zondag 11- en 12 November 2017 in de nieuwe locatie   de BEURSFABRIEK   te Nieuwegein.

 

 

 

  

 

 

  

  


Expositie kunstruimte platform Maastricht

 
  
            
 
                           
           
                           
           
                           
           
   
         
                             
   
                           
                  
                                  
         

GRENZEN VAN           ELASTIEK: 

         

EEN           EXPOSITIE 

         

ZOALS U DIE          

         

NIET GEWEND

         

BENT >

         
         

Op 31           oktober, 1 en 2 november vindt in Gebouw M in Maastricht de expositie           GRENZEN VAN ELASTIEK plaats.

         

          Een initiatief van KUNSTRUIMTE,

         

dat publiek           een kunstervaring biedt zoals het dat niet gewend is:

         

kunst als           totaalervaring.

         
       
                                       
               
                                       
                                                     
          UITNODIGING >                   

Graag           nodigen wij u uit voor een bezoek aan dit bijzondere           kunstevenement. 

                   

U bent van           harte welkom op zaterdag

         

31 oktober           en zondag 1 november

         

tussen 10.00           en 19.00 uur

         

en op           maandag 2 november

         

tussen 10.00           en 14.00 uur.

         
       
                                       
               
                                       
               
                                       
               
                                       
                                                                                                                                                                                                             
          EXPOSITIE           >                   

De expositie           GRENZEN VAN ELASTIEK die plaatsvindt in gebouw M op het terrein van           de voormalige Tapijnkazerne, biedt het publiek een breed scala aan           kunstvormen. Circa 20 kunstenaars tonen beeldend werk, performances           en combinaties van beeld en geluid. 

                   

De           deelnemende kunstenaars overbruggen in hun werk grenzen: door buiten           de eigen discipline te werken, ongebruikelijke combinaties aan te           gaan of expliciet een levendige interactie met toeschouwers te           zoeken. 

                   

Het publiek           onderdompelen in kunst als totaalervaring, dat is de bedoeling.

         
         

MAATSCHAPPELIJKE

         

VERANDERINGEN           >

         
         

In een tijd           vol maatschappelijke veranderingen, waarin stilzitten geen optie meer           is, brengt KUNSTRUIMTE kunst terug waar het hoort: midden in de           samenleving. 

                   

Niet in een           gepolijste ambiance, maar juist in een rauwe industriële omgeving.           Zonder drempels als een hoge toegangsprijs, want zonder kunst blijven           belangrijke verhalen onverteld. 

         
          DEELNEMERS           >                   

Alle           deelnemers zijn professioneel kunstenaar, van wie werk zowel binnen           Nederland als buiten de landsgrenzen in galeries en musea           hangt. 

                   

Kunst van           hoog niveau, aantrekkelijk door de diversiteit en toegankelijkheid.

         
          MISSIE >                   

KUNSTRUIMTE           is een initiatief van kunstenaarsechtpaar Koen en Dees           Wilgehof-Sodaar, dat onder de naam KoDé verscheidene projecten           opzette waarin zowel kunst als maatschap-pelijke thema’s centraal           staan. 

                   

"Kunst           is een medium dat aanzet tot vernieuwend denken, buiten ogen-schijnlijk           onwrikbare kaders. Wanneer er ruimte is voor kunst om uit haar           isolement te komen en het publiek aanzet tot engagement en           bewustwording, dan slaagt de missie van KUNSTRUIMTE.", aldus Koen en Dees.

                   

De expositie           GRENZEN VAN ELASTIEK is de aftrap voor dit fonkelnieuwe initiatief.

         
          INFORMATIE           >                   

31 oktober           en 1 november 

         

10:00 –           19:00

                   

2           november 

         

10:00 –           14:00

                   

toegang           gratis

                   

Gebouw M           ligt op het terrein voormalige Tapijnkazerne in Maastricht.

                   

                   

Het terrein           is te voet of per fiets bereikbaar via de Prins Bisschop-singel of de           Sint Hubertuslaan.

                   

Tijdens de           expositie zal in gebouw M koffie en thee verkrijgbaar zijn.

         

Om de hoek           zit Brasserie           Tapijn

         

waar u           uitgebreid van iets lekkers kunt genieten.

                             

www.kunstruimte.info

                   

www.facebook.com/kunstruimte

         
       
                                       
               
                                       
               
                                       
               
                                       
                                                     
          DANK >                   

De expositie           GRENZEN VAN ELASTIEK wordt mede mogelijk gemaakt door:

                             

                             

                             

         
       
                                       
               
                                       
               
                                       
        contact@kunstruimte.info  |          www.kunstruimte.info          |   06 212 88 306